Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Giải thích từ ngữ Điều 3. Chính sách của Nhà nước về an ninh mạng Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng Điều 5. Biện pháp bảo vệ an...
  • Giao hàng toàn quốc
  • Được kiểm tra hàng
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Chất lượng, Uy tín
  • 7 ngày đổi trả dễ dàng
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ

Giới thiệu Luật An Ninh Mạng

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Chính sách của Nhà nước về an ninh mạng

Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng

Điều 5. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng

Điều 6. Bảo vệ không gian mạng quốc gia.

Điều 7. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng

Điều 9. Xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng

Chương II. BẢO VỆ AN NINH MẠNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN NINH QUỐC GIA

Điều 10. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

Điều 11. Thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

Điều 12. Đánh giá điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

Điều 13. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

Điều 14. Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

 

Điều 15. Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

 

Chương III. PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM AN NINH MẠNG

Điều 16. Phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

Điều 17. Phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng

Điều 18. Phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

Điều 19. Phòng, chống tấn công mạng

Điều 20. Phòng, chống khủng bố mạng

Điều 21. Phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng

Điều 22. Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng

Chương IV. HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH MẠNG

Điều 23. Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địa phương

Điều 24. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức không thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

Điều 25. Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế

Điều 26. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng

Điều 27. Nghiên cứu, phát triển an ninh mạng

Điều 28. Nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng

Điều 29. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Chương V. BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH MẠNG

Điều 30. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng

Điều 31. Bảo đảm nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng

Điều 32. Tuyển chọn, đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng

Điều 33. Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh mạng

Điều 34. Phổ biến kiến thức về an ninh mạng

Điều 35. Kinh phí bảo vệ an ninh mạng

Chương VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Công an

Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

Điều 39. Trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ

Điều 40. Trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Điều 41. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng

Điều 42. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng

Chương VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH